Gebruik geen ouderwetse, stoffige, oubollige woorden maar moderne woorden!

Teksten met een ouderwetse woordkeus maken een formele en afstandelijke indruk.

Mijn advies is om stoffige woorden te vermijden en in plaats daarvan voor moderne woorden te kiezen.

Hieronder geef ik voor tien veel gebruikte oubollige woorden een alternatief:

 

ondergetekende: ik, wij

tevens : ook

derhalve: dus, daarom

zulks: dit, dat

aangaande: over

mitsdien: daarom

alsmede: ook, en

bijgevolg: dus, daardoor

nochtans: toch

dienaangaande: daarover, hierover