Overtuigend inschrijven op tenders is niet alleen commercieel schrijven, maar het is ook maatwerk leveren. Hieronder geef ik 5 tips om bij een inschrijving op een aanbesteding maximaal te scoren op kwaliteit:

  1. Bepaal je winstrategie: Wat zijn de doelstellingen van de aanbestedende dienst? De sterktes en zwaktes van je concurrentie? En de sterktes en zwaktes van je eigen bedrijf?
  2. Heldere tekststructuur: Zorg voor een logische volgorde, denk aan een  duidelijke tekstopmaak met kopjes en beantwoord alle vragen. 
  3. Maak je antwoorden SMART: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden
  4. Toon je ervaring aan, waarbij je ingaat op de situatie, je taak, de actie en het resultaat.
  5. Schrijf heldere taal en gebruik zo weinig mogelijk hulpwerkwoorden.