Duidelijke taal is voor iedereen belangrijk. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Maar ook hoger opgeleiden vinden het prettig om teksten onder ogen te krijgen die direct duidelijk zijn. Hoe schrijf je nu een duidelijke tekst? 5 tips:

1. zet het belangrijkste bovenaan
2. schrijf in verzorgde spreektaal
3. maak actieve zinnen
4. zorg voor een heldere structuur door (tussen)kopjes en opsommingen
5. denk ook aan een duidelijke opmaak. Zoals het vernieuwde uiterlijk van de beschikking verkeersboete.

Daarin staat alleen nog de belangrijkste informatie, overzichtelijk gepresenteerd. En het taalgebruik is minder juridisch, waardoor de boete eenvoudig leesbaar is.