Besluit je om in te schrijven op een aanbesteding? Kom dan zo snel mogelijk met het tenderteam bij elkaar. Om de winstrategie te bespreken én om te onderzoeken of alle documenten en de gestelde eisen en criteria daarin duidelijk zijn.  
 
Want over onduidelijkheden kun je vragen stellen. Dat adviseerde ik ook over de volgende leidraad. Daarin was bij een van de gunningscriteria een plan van aanpak gevraagd ‘in aansluiting op de ambities’ van de opdrachtgever.  
 

Tijdens de eerste brainstorm met het tenderteam ontstond een discussie wat er met ‘ambities’ zou zijn bedoeld. Zodra je merkt dat je het antwoord daarop zelf gaat invullen, moet je je afvragen of het zinvol is om hierover een vraag te stellen.  
 

Omdat we direct na de publicatie bij elkaar waren gekomen, was er nog alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarvan hebben we gebruik gemaakt. De vraag is gesteld en beantwoord in de Nota van Inlichtingen. Dat hielp bij het schrijven van een onderscheidend en passend antwoord.   
 
Conclusie: start tijdig met de (voorbereiding op je) inschrijving. Benoem alle onduidelijkheden. En stel zo nodig vragen aan de aanbestedende dienst.