5 tips voor een klantgerichte inschrijving

U ziet een interessante aanbesteding om op in te schrijven. Hoe zorgt u voor een winnende inschrijving? Met deze tips vergroot u de kans dat de opdracht aan u wordt gegund.

1. Tijdig: Lees alle aanbestedingsdocumenten tijdig door. Zo heeft u voldoende tijd om bij onduidelijkheden vragen in te dienen. En om alle informatie en benodigde verklaringen, plannen en andere stukken te verzamelen. Maak een stappenplan.

2. Kritisch: Beoordeel het bestek kritisch op de vraag achter de vraag. Wat is het daadwerkelijke doel van de opdrachtgever? Wat is de zorg, het probleem?

3. Passend. Sluit met de beantwoording aan bij deze opdrachtgever en het gevraagde. Zorg voor een verhaal op maat.

4. Onderscheidend. Benadruk uw sterke kanten en licht toe wat u de opdrachtgever te bieden heeft. Bedenk: inschrijven op een aanbesteding is “verkopen maar dan op papier”- Jessica van der Burg, Tenderwise.

5. Foutloos: Schrijf een tekst die ook qua opbouw, structuur, spelling en woordgebruik in orde is. Taalfouten vormen vaak een bron van ergernis. En passieve zinnen, met veel gebruik van de hulpwerkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’, komen niet klantgericht over. Lees in een van mijn eerdere blogs hoe u zorgt voor actief taalgebruik en verbeter zo uw offerteksten. Ook schreef ik eerder al tips voor moderne teksten en moderne woorden.